บรรลุการเติบโตของการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีใต้

ฝ่ายไอทีหวังที่จะบรรลุการเติบโตของการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเกาหลีใต้ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 รัฐบาลของประเทศที่เข้ามาจะต้องยกเลิกกฎหมายที่ขัดขวางความสะดวกในการทำธุรกิจ รัฐบาลยังต้องการปรับปรุงการสื่อสารกับบริษัทเกาหลีเน้นย้ำควอนพยองโอ๊ะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเกาหลีกล่าวในงานแสดงสินค้าในวันศุกร์

KOTRA ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มการค้าระหว่างไทย – เกาหลี 5% ในปี 2562 ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น Korean Brands และ Entertainment Expo (KBEE) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้การค้าไทย – เกาหลีลดลง 1.14% หรือ 4.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ไทยส่งออกสินค้ามูลค่า 1.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไปยังเกาหลีใต้ซึ่งหดตัวลง 4.13% เมื่อเทียบเป็นรายปี