การ จัดฟัน ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การ จัดฟัน ประสบความสำเร็จได้อย่างไร ความสำเร็จในการจัดฟัน ไม่ได้ขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง อยู่ที่ความร่วมมือของผู้ป่วย และทันต-แพทย์จัดฟัน ความร่วมมือของผู้ป่วยจัดฟันคือ

1. แปรงฟันและเครื่องมือจัดฟันให้สะอาด เศษอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่หมักหมม อาจทำให้ฟันผุ เหงือกอักเสบ (โรคปริทันต์) ฟันด่าง และทำให้มีกลิ่นปาก

2. งดอาหารประเภทกรอบ แข็ง เหนียว เพราะจะทำให้เครื่องมือจัดฟันหลุดง่าย ทำให้การจัดฟันเสร็จช้า

3. ความร่วมมือของผู้ป่วยใน การใส่ยางคล้องฟัน หรือเครื่องมือ เสริม จะช่วยทำให้ผลการรักษาเป็นไปตามที่คาดไว้

4. ควรไปพบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อปรับเครื่องมือตามนัด การผิดนัดทำให้การจัดฟันไม่ประสบผลที่ดี

ผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการจัดฟันได้แก่
1. การแปรงฟันไม่สะอาดจะทำให้เกิดฟันผุ เหงือกอักเสบ และเกิดฟันด่างขาวได้
2. การเจริญเติบโตของขากรรไกรดีหรือไม่ ขึ้นกับกรรมพันธุ์ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่ยากแก่การควบคุม ดังนั้นแม้ว่าจะมีการวางแผนการรักษาอย่างละเอียด รอบคอบ การจัดฟันก็อาจไม่สามารถทำได้ตามแผนที่วางไว้
3. สำหรับฟันซี่ที่เคยได้รับอุบัติเหตุมาก่อน อาจมีรอยร้าวที่มองไม่เห็น ฟันที่ผุมาก หรือฟันที่มีวัสดุอุดลึกอาจจะมีรอยทะลุโพรงประสาทแล้ว แต่ยังไม่เกิดอาการ การเคลื่อนฟันอาจทำให้ฟันเหล่านี้ ปรากฏอาการขึ้น เช่น ปวด หรือเปลี่ยนสี กรณีนี้การรักษาคลองรากฟันเป็นสิ่งจำเป็น
4. การละลายตัวของราก ฟันอาจเกิดขึ้นได้ โดยทั่วๆ ไปปลายรากฟันอาจสั้นลงเล็กน้อยระหว่างหรือหลังการจัดฟัน
6. การจัดฟันไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับการเกิดปัญหาข้อต่อ ขากรรไกร อย่างไรก็ตาม หากเคยมีประวัติปวดข้อต่อขากรรไกร หรือขากรรไกรค้าง ควรแจ้งให้ทันตแพทย์จัดฟันทราบทันที

เครื่องมือที่ใช้จัดฟันมีกี่แบบ
เครื่องมือที่ใช้จัดฟันมี ๒ แบบ คือ ชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น

1. เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้ ผู้ป่วยสามารถถอดออกเองได้ มี ๒ ชนิด คือ ใช้เคลื่อนฟัน และใช้เคลื่อนตำแหน่งของขากรรไกรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเจริญเติบโต
ข้อดี สามารถถอดออกได้ขณะกินอาหารและขณะแปรงฟัน การดูแลทำความสะอาดฟันทำได้ง่ายกว่าเครื่องมือชนิดติดแน่น
ข้อเสีย เครื่องมือจะทำงานเมื่อเครื่องมืออยู่ในปากเท่านั้น แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ใส่ การจัดฟันจะไม่ได้ผล นอกจากนี้เครื่องมือจัดฟันชนิด ถอดได้จะใช้ได้เฉพาะการเคลื่อนฟันอย่างง่ายจึงไม่เหมาะที่จะใช้ในรายที่มีฟันซ้อนเกหลายๆซี่

2. เครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น
เครื่องมือชนิดนี้จะติดแน่นกับตัวฟัน ซึ่งอาจะเป็นสเตนเลส (สีโลหะ) หรือเซรามิก (สีฟัน) โดยผู้ป่วยไม่สามารถถอดเครื่องมือชนิดนี้ออกเองได้ เครื่องมือชนิดนี้จะใช้เมื่อต้องการเคลื่อนฟันหลายๆ ซี่พร้อมกัน ผู้ป่วยจะกินอาหารโดยมีเครื่องมือชนิดนี้อยู่ในปากด้วย